Okręgowy Sąd Lekarski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego dr n. med. Stanisław Dziurzyński

Funkcje:
- 2009 - 2013 przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
- 2005 - 2009 członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
- delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
- delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w kadencji 2001-2005
Tytuł zawodowy    lekarz
Tytuł naukowy    dr n. med.
Specjalizacja    Chirurgia ogólna