ogłoszenia różne

  • w załączeniu skany Komentarza Glównego Inspektora Sanitarnego dot. zakresu stosowania wymagań łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu szczepionek w podmiotach leczniczych

  • w załączeniu pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie kandydatów na lekarza sądowego

  • Wzór Wniosku i Oświadczenia  dla lekarzy POZ posiadających specjalizację (do pobrania poniżej)

  • Wzór  Wniosku  i  Oświadczenia  dla lekarzy  udzielających świadczeń w zakresie POZ przez okres  nie krótszy  niż 10 lat  przed dniem 29.09.2017. (do pobrania poniżej)

  • Urząd Marszałkowski poszukuje kandydatów na Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie (do pobrania poniżej poniżej pismo Pana Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego)

  • nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023 (info do pobrania poniżej)