Komisja Młodych Lekarzy


Manifestacja w Warszawie 1 czerwca 2019

ORL pokrywa koszty transportu do Warszawy chętnych zapraszamy do zapisywania się na listę wyjazdową: https://link.do/Lo2sS

lub w Biurze Izby


Szanowna Pani Prezes
Szanowny Panie Prezesie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie lekarzom i lekarzom dentystom, w wieku do 35 roku życia, należącym do Okręgowej Izby Lekarskiej informacji o zbliżającej się drugiej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tysięcy złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej drugiej sesji należy składać do końca maja. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka "System Stypendialny". Biorąc pod uwagę znaczne różnice w ilości zgłoszeń lekarzy i lekarzy dentystów z poszczególnych samorządów okręgowych zasadnym wydaje się poinformowanie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, w wieku do 35 roku życia, o możliwości aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Z racji zbliżającego się terminu bardzo serdecznie proszę o rozesłanie informacji jak najszybciej i wszystkimi możliwymi formami (strona internetowa, newsletter, biuletyn lokalny, itp.). 

Jeśli to możliwe uprzejmie proszę o informowanie lekarzy i lekarzy dentystów należących do  Okręgowej Izby Lekarskiej cyklicznie o każdej nadchodzącej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Dokumenty do poszczególnych sesji składamy do końca lutego, maja, sierpnia i listopada. Laureaci są wyłaniani do końca marca, czerwca, września oraz grudnia.   

Z wyrazami szacunku, 
lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL

 

Przewodniczący - lek. Stepan Lysak
Wiceprzewodniczący - lek. Jagienka Dziuba
Sekretarz - lek. Krzysztof Tomczyk
Członkowie:
lek. Aleksandra Kmieć
lek. Barbara Radziszewska
lek. Irmina Kmieć
lek. Katarzyna Baranowska - Kempisty
lek. Grzegorz Dworak
lek. Maciej Markos
lek. Tomasz Grabski
lek. Wojciech Zdybel
lek. Wojciech Krupa