Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej

OGŁOSZENIE

Komitet Organizacyjny XXIV Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej Mielec 2018, niniejszym informuje, że obecna edycja Mistrzostw odbędzie się w Mielcu w dniach 24 – 25 listopada 2018r.

Niniejszą informację prosimy traktować jako zaproszenie do udziału w Mistrzostwach.

W Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów. Decyduje data wpłacenia wpisowego na konto OIL Rzeszów.

Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 31.10.2018r. kwoty 1400zł (jeden tysiąc czterysta zł) na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie – Nr konta: 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415 Bank PKO SA z dopiskiem „TURNIEJ” oraz potwierdzenie tej wpłaty mailem na adres byniub@interia.pl  do dnia 04.11.2017r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://mistrzostwalekarzy.tk

 

Mając na uwadze sprawność przeprowadzenia Mistrzostw prosimy o terminowe uiszczenie wpisowego.

 

Lek. med. Zbigniew Bober

Obrazy

Powrót do aktualności