Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w sprawie konfliktu w szpitalach województwa podkarpackiego

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie w sprawie konfliktu w szpitalach województwa podkarpackiego

                Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w kilku szpitalach województwa podkarpackiego, związaną z brakiem konstruktywnego dialogu  dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli władz samorządu z  pielęgniarkami i położnymi, ratownikami medycznymi i innymi przedstawicielami środowisk medycznych, upominającymi się o godziwe warunki pracy i płacy zapewniające właściwą opiekę nad chorym.

                Równocześnie Prezydium ORL w Rzeszowie stanowczo protestuje przeciwko pojawiającym się w przestrzeni medialnej informacjom o braku zasadności  orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych przez lekarzy. Sprzeciwiamy się sugestiom, że wystawiane zwolnienia lekarskie są środkiem w sporze środowisk medycznych z dyrekcją szpitali. Szczególny niepokój budzi fakt, że informacje te rozpowszechniane są m. innymi przez osoby bezpośrednio zarządzające i odpowiedzialne za ochronę zdrowia. Informujemy i przypominamy, że jedyną instytucją uprawnioną i kompetentną do kontroli zasadności wystawianych zwolnień lekarskich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

                Prezydium ORL w Rzeszowie apeluje do zarządzających i odpowiedzialnych za ochronę zdrowia o rozwagę i refleksję oraz podjęcie wszelkich zgodnych z prawem działań (rozmowy, mediacje) zmierzających do rozwiązania obecnego konfliktu.

 

Powrót do aktualności