Praktyczne informacje 75+

  • Osoby, które ukończyły 75. rok życia od 1 września mają prawo do bezpłatnych leków z listy ogłoszonej przez Ministra Zdrowia( załącznik D do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r.).
  • Receptę na bezpłatne leki mogą wystawić  uprawnieni  lekarze  POZ (art.55.2a),  pielęgniarki POZ oraz lekarze  posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawiają receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.
  • Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, do których nabycia uprawnieni są świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75 rok życia, przysługują im we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją.
  • Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta.
  • Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych wskazaniach.

 

Pozdrawiam,

 

Anna Pliś-Grymanowska

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Lekami POW NFZ

tel. 17 8604199, email: anna.grymanowska@nfz-rzeszow.pl

Obrazy

Powrót do aktualności